Huisartsennetwerk PArel

Team van Huisartsen, Specialisten en Paramedici

      Afspraak      Contact
WELKOM
TEAM

HUISARTSEN

Dr. Wilfried
Colmonts

Dr. Johan
Delvaux

Dr. Leen
Deweerdt

Dr. Lieven
Grommen

Dr. Rik
Lowette

Dr. Erik
Noben

Dr. Margot
Vanaeken

SPECIALISTEN

Dr. Jeroen
Vuerstaek

Dermatoloog

Dr. Caroline
Van Holsbeke

Gynaecoloog

Dr. J.-C.
Schobbens

Gynaecoloog

Dr. Sophie
Neven

Endocrinoloog

Dr. Valère
Puts

Endocrinoloog

Dr. Bert
Goossens

Uroloog

Dr. Jan
Vanderkerken

Uroloog

PARAMEDICI

Sanne
Vander Beken

 

Logopedist

Leslie
Herck

 

Kinderpsycholoog

Annelies
Jossels

 

Diëtiste

Griet
Lucas

Psycholoog

Psychotherapeut

Sabine
Markovitz

Psycholoog

Psychotherapeut

Freya
Uten

 

Diabeteseducator

Jean
Willems

 

Podoloog

SECRETARIAAT

Martine
Haenen

Heidi
Noelanders

Martine
Vreven

Inez
Liebens

PRAKTIJKINFO

Belmoment

10 juli 2017

Indien dit met uw arts is afgesproken, mag u tijdens zijn belmoment even contact opnemen voor resultaten.

Het is niet de bedoeling om consultatie te houden via de telefoon. Dit kan aanleiding geven tot verkeerde inschatting en gevaarlijke situaties.

Probeer het telefoongesprek kort te houden zodat we iedereen kunnen verder helpen. Indien er meer uitleg nodig is, nodigen wij U graag uit voor een consultatie ter bespreking.

Gelieve U zo goed mogelijk te houden aan het afgesproken tijdsblok. Telefoons tijdens de raadpleging of huisbezoek zijn storend voor de dokters én voor de patiënten die aanwezig zijn! En uw arts kan ook niet vrijuit praten.

Bloedname door een verpleegkundige

26 januari 2017

Op aanvraag van uw arts kan er 's morgens bloed genomen worden door een ervaren verpleegkundige.

Vraag het aanvraagformulier op voorhand aan uw arts.

Gezien het enkel om een bloedname gaat is het de bedoeling dat u één van de volgende dagen een afspraak hebt met uw arts. Zo kunnen we meer tijd vrijmaken voor het bespreken van uw resultaten en eventuele verdere behandeling.

Telefonisch wordt er geen advies gegeven.

Maak een afspraak voor een dergelijke bloedname én de daarop volgende raadpleging via het secretariaat.

Identiteitskaart, kids-ID of ISI+kaart

1 januari 2017

Gelieve bij elke raadpleging je identiteitskaart, kids-ID of ISI+kaart bij de hand te houden.

Dit laat toe om volledig gebruik te kunnen maken van elektronische ondersteuning bij GMD-verlenging, aanvragen goedkeuringen medisch adviseur, voorschriften, regeling-derde-betaler, ...

Indien de kaart ingelezen wordt, kan zelfs onmiddellijk antwoord bekomen worden.

GMD of Globaal Medisch Dossier

1 februari 2017

Het GMD staat voor Globaal Medisch Dossier. Dit is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt. Het bevat uw administratieve en sociale gegevens, uw gezondheidsgeschiedenis, verslagen van specialisten en labo, gegevens over medicatie en vaccinatie.
Op basis van dit dossier heeft uw huisarts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en gaat de kwaliteit van zorg verbeterd worden. Bij een verwijzing kunnen zo de meest recente gegevens uit uw dossier meegegeven worden in de verwijsbrief.

Voor het bijhouden en coördineren van uw GMD voorziet het RIZIV een vergoeding per kalenderjaar. Dit bedrag wordt via derde betalersregeling door het ziekenfonds aan de arts betaald. Indien uw GMD in orde is, geniet u van een vermindering van het remgeld voor elke raadpleging binnen ons netwerk.

Voorschriften & Attesten

26 januari 2017

Voorschriften en hernieuwingen worden alleen voor een patiënt aanwezig op raadpleging geschreven. Uw arts geeft u voldoende voorschriften mee tot hij/zij een volgende controle nodig acht.

Het invullen van medische attesten vraagt een medisch onderzoek. Daarom is het noodzakelijk ook hiervoor op spreekuur te komen.

Uw dokter mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen u steeds geweigerd worden.
Weet dat zowel het vragen als afleveren van een vals attest strafbaar is (art 196-197-213-214 Strafwetboek)

Raadplegingen & Huisbezoeken

1 februari 2017

Binnen de praktijk zijn de omstandigheden voor onderzoek en behandeling ideaal en hebben we meer geschikt medisch materiaal ter beschikking. Daarom vragen wij u om op consultatie te komen. Op de raadpleging wordt u sneller en efficiënter gediend.

Wij komen graag op huisbezoek bij minder mobiele patiënten of bij ernstig zieken.

Vrije spreekuren geven te lange wachttijden. Daarom zal elke arts enkel op afspraak werken.

Indien U meerdere problemen heeft, is het zinvol het meest dringende eerst aan te pakken en andere problemen naar een volgende consultatie te verschuiven. Zo geeft U ook aan andere patiënten de kans om ons te kunnen consulteren op hun afgesproken tijdstip.

De afspraken kunnen gemaakt worden:

  • Bij voorkeur via onze website door te klikken op "Afspraak" bij de betreffende arts
  • Telefonisch: in de voormiddag via ons secretariaat 012 23 34 82
  • Tijdens de raadpleging: u legt met de arts zelf de volgende afspraak vast
  • Spoedgevallen hebben steeds voorrang! (zowel voor raadpleging als huisbezoek)
  • 1 afspraak = 1 patiënt.
  • Meld tijdig af indien u belet bent


Maak een telefonische afspraak voor het invullen van uitgebreide medische formulieren (verzekering, invaliditeit, pre-operatief onderzoek, …). Uw arts voorziet dan meer tijd voor onderzoek en opzoekingswerk in het dossier. Vanzelfsprekend dient de patiënt aanwezig te zijn voor persoonlijke antwoorden uit het verleden.

Wachtdiensten

1 februari 2017

Huisartsen

Onze praktijk is volledig ingeschakeld in de wachtdienst van de gemeente Borgloon.   0903 99 126

In het weekend en op officiële feestdagen gebruikt u dit telefoonnummer van vrijdagavond 19.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur. En van maandag tot donderdag vanaf 19.00 uur tot 8.00 uur de volgende dag.

Iedere zaterdag van 9.00u tot 11.00u zal één van de PArel-artsen instaan voor raadpleging na afspraak. De zaterdagregeling is er enkel voor diegenen die tijdens de week niet kunnen. Afspraken dienen op voorhand gemaakt te worden via het secretariaat.

Inwoners van Alken, Heers, Kortessem, Sint-Truiden, Tongeren, Wellen dienen zich te wenden tot de wachtdienst in die gemeenten.


Maak van de wachtdienst uitsluitend gebruik wanneer het niet mogelijk is te wachten tot de normale openingstijden van de praktijk van uw huisarts. De dienst spoedgevallen in een ziekenhuis is er uitsluitend voor noodsituaties en niet voor dagdagelijkse problemen.

Wanneer elke seconde telt, belt u 112 !

Apothekers

Bijkomende informatie is beschikbaar via www.apotheek.be
Na 22u enkel bereikbaar via 0903 99 000.

Tandartsen

Op zaterdag, zondag en feestdagen van 9u tot 18u bereikbaar via het nummer 0903 399 69.

VEELGESTELDE VRAGEN - FAQ
Afspraken zijn te maken via klikken op de "Afspraak"-knop bij de gewenste persoon. U wordt dan verbonden met de online agenda. Wanneer deze persoon op PArel niet werkt met een online agenda krijgt u de gegevens van het secretariaat. Deze helpen u graag verder met het maken van een afspraak.
Neen, iedereen is welkom. Neem zonodig even contact op met het secretariaat.
Behoudens vergissing geven wij voldoende voorschriften mee tot aan de volgende controle. Wanneer uw voorschriften op zijn betekent dit dan ook automatisch dat u toe bent aan uw volgende controle bij de dokter.
De meeste snijwonden kunnen door de huisarts worden behandeld. Indien noodzakelijk en bij technisch zeer delicate ingrepen sturen wij u snel door naar een geschikte chirurg.
Ja, huisartsen zijn perfect opgeleid om zieke kinderen te behandelen. Kinderen worden ook vaker en vaker door de huisarts gezien. De artsen in de praktijk hebben ondertussen reeds heel wat ervaring met opvolging van kinderen en zijn bijgevolg vertrouwd met het onderzoek van zieke kinderen. Bij een ernstig ziek kind kan een consult bij de pediater aangewezen zijn. De huisarts zal u dan steeds snel kunnen verwijzen zodat uw kind de dag zelf nog geholpen wordt!
Neen, u kan ook zonder verwijsbrief terecht bij een specialist. Toch biedt een verwijsbrief tal van voordelen! Uw huisarts zal u naar een specialist doorverwijzen die het best geschikt is om uw specifiek medisch probleem op te lossen. Zo vermijdt u van de ene specialist naar de andere gestuurd te worden vooraleer bij de juiste persoon terecht te komen. Uw huisarts beschikt over uw medische voorgeschiedenis en kan bijgevolg de betreffende specialist hiervan op de hoogte brengen. Op die manier wordt onder andere vermeden dat hetzelfde onderzoek 2x gebeurt. Met een GMD krijgt u bij doorverwijzing door de huisarts korting op het remgeld bij uw bezoek aan de specialist.
Ja, in een huisartsennetwerk met meerdere artsen, beheren deze artsen gezamenlijk uw GMD. De remgeldvermindering van dertig procent blijft geldig voor prestaties door alle huisartsen binnen hetzelfde netwerk.
Spreek af met de arts die jou verwezen heeft voor verder onderzoek, of je bloed geprikt heeft, wanneer je best belt voor de resultaten. Bij afwijkende resultaten zullen we je vragen om terug op raadpleging te komen. Zorg ervoor dat de arts jouw telefoonnummer heeft, zo kan er bij sterk afwijkende resultaten contact met je opgenomen worden. Laat ons spontaan weten wanneer je een nieuw telefoon- of GSM-nummer hebt.
Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met je voorkeur. Indien de arts van jouw keuze echter niet (meer) beschikbaar is, of in geval van urgentie, zal je voorgesteld worden een collega van het netwerk te raadplegen. Er is immers één gemeenschappelijk medisch dossier dat door alle artsen van de groepspraktijk kan geraadpleegd worden. Ook tijdens verlofperioden geldt deze regeling.
CONTACT

Secretariaat PArel

Graethempoort 5, 3840 Borgloon

012/23.34.82

Dr. Wilfried Colmonts

Graethempoort 5, 3840 Borgloon

012/23.34.82

Dr. Johan Delvaux

Hoepertingenstraat 50, 3840 Hoepertingen

012/23.34.82

Dr. Leen Deweerdt

Graethempoort 5, 3840 Borgloon

012/23.34.82

Dr. Lieven Grommen

Graethempoort 5, 3840 Borgloon

012/23.34.82

Dr. Rik Lowette

Graethempoort 5, 3840 Borgloon

Broekstraat 7, 3840 Borgloon

012/23.34.82

Dr. Erik Noben

Graethempoort 5, 3840 Borgloon

Nieuwesteenweg 65, 3840 Borgloon

012/23.34.82

Dr. Margot Vanaeken

Graethempoort 5, 3840 Borgloon

Schanzestraat 3/B, 3840 Rijkel

012/23.34.82