UPDATE COVID-19!

UPDATE COVID-19!

Iedereen met volgende symptomen: koorts OF hoesten OF keelpijn OF neusloop wordt vriendelijk, doch met aandrang, gevraagd om thuis te blijven en telefonisch contact op te nemen met zijn/haar huisarts.

Laat grootouders NIET instaan voor de opvang van hun kleinkinderen !
De scholen blijven speciaal open om kinderen op te vangen.

Patiënten met hartproblemen, astma, diabetes of patiënten die immuunsuppressiva nemen en bejaarden dienen extra alert te zijn voor de hierboven opgesomde symptomen.

 

Meer nieuws
Alle nieuwsberichten