PZ kanton Borgloon verspreidt vermissingsfiche om de opsporingen in het kader van verdwijningen te optimaliseren.

PZ kanton Borgloon verspreidt vermissingsfiche om de opsporingen in het kader van verdwijningen te optimaliseren.

In 2018 telde PZ kanton Borgloon een 50-tal verdwijningszaken. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de voorgaande jaren. De uitwerking van een uniforme procedure en globale aanpak bleek noodzakelijk om de opsporingshandelingen in het kader van een verdwijning te optimaliseren. Om de nodige ruchtbaarheid te geven aan het project verdelen de wijkinspecteurs van de politiezone een flyer bij sleutelfiguren in hun wijk, denk maar aan de huisartsen, OCMW’s en andere hulpverleningsinstanties.

Voor een infofiche kan u terecht bij het secretariaat van PArel alsook op de website van PZ kanton Borgloon https://www.politie.be/5379/

 

Meer nieuws
Alle nieuwsberichten

Heropstart Jobcoach An Nackom

Heropstart handtherapeut Ilke Plaisier