Sanne Vander Beken

Sanne Vander Beken

Logopedist

Sanne Vander Beken
Graethempoort 5
3840 Borgloon
T
el. 012 23 34 82
Gsm. 0485 25 24 80
www.parel-hn.be
vb_sanne@hotmail.com

Logopedie

Preventie, diagnostiek en behandeling van stoornissen
en beperkingen op vlak van spraak en taal.

Definitie

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs.

Het woord 'logopedie' is samengesteld uit de Griekse woorden 'logos' en 'paidein'.

'Logos' staat voor gesproken woord en 'paidein' voor opvoeden. Logopedie betekent dus

'opvoeden tot het gesproken woord'.

Logopedie heeft inmiddels een hele ontwikkeling doorgemaakt. Logopedie houdt ook in:

hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen.

Profiel

De logopedist geeft in de eerste plaats behandeling (therapie) na een grondig onderzoek.

Zo 'n behandeling heeft tot doel stoornissen in het normale communicatiegedrag te voorkomen,

te beperken of te verhelpen. Hiervoor gebruikt de logopedist specifieke methodes.

Naast behandeling geeft de logopedist ook adviezen en informatie. De logopedist werkt vaak

samen met andere deskundigen: een arts, een tandarts een psycholoog, een leerkracht, een

andere paramedicus of een CLB.

Aangeboden therapieën

• Taaltherapie

• Taalontwikkelingsstoornissen

» Deze stoornis kan zowel de ontwikkeling van de taalvorm, de taalinhoud als het taalgebruik treffen.

• Articulatietherapie

• Fonologische en fonetische articulatieproblemen

• Myofunctionele stoornissen

• Open-mond-gedrag, duimzuigen, foutieve tongplaatsing, e.d. kunnen een afwijkende articulatie,
    alsook kaak- en tandstandvergroeiing in de hand werken.

• Leerstoornissen

• Dyslexie/dysorthografie 

» Wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen
    van lezen en/of spellen.

• Dyscalculie

» Wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot/accuraat oproepen/toepassen
    van reken- en wiskundevaardigheden.

• Neurogene spraak- en taalproblemen

• Afasie

» Is een verworven taalstoornis na een beroerte of een trauma. Iemand met afasie verliest zijn
   vermogen om taal te begrijpen en/of te gebruiken. Ook het lezen en schrijven kunnen aangetast zijn.

• Dysartrie

» Is een verworven spraakstoornis na een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor kan de
   spraakverstaanbaarheid verminderd zijn.

Opstartprocedure

Tijdens een eerste contact zal de logopedist U het beloop van de opstartprocedure uitleggen en U begeleiden in het afhandelen van deze administratie. De Logopedist zal telkens beginnen met een vraaggesprek (anamnese). Na het verkrijgen van het voorschrift (door een geneesheer-specialist zoals een NKO-arts, pediater, neuroloog, ...) zal de logopedist een grondig onderzoek uitvoeren.

Aanvraagprocedure terugbetaling

Er zijn twee belangrijke documenten voor deze aanvraagprocedure:

• Het voorschrift

• Het document met uw handtekening 

Bij een eerste aanvraag wordt het voorschrift aangevuld door een gespecialiseerde arts. Bij een verlenging wordt het voorschrift aangevuld door uw huisarts. Alle
documenten worden samen met het onderzoeksverslag van uw logopedist naar het hoofdkantoor van uw ziekenfonds gestuurd. De eindbeslissing tot terugbetaling via 
klassieke verzekering ligt bij de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds. Meestal wordt een aanvraag tot terugbetaling ingediend die 1 jaar goedkeuring geeft.

Tarieven

Het basistarief logopedie bedraagt €23,25 voor een behandeling van een half uur. Onderzoekszittingen kosten €31,75 per half uur.

Bij een geconventioneerd logopedist zal onder strikte voorwaarden en na voorschrift door een bevoegd arts 75% terugbetaald worden van het betaalde honorarium.

 

• Onderzoek: remgeld bedraagt €7,50 per half uur

• Therapie: remgeld bedraagt €5,50 per half uur

Dit is de terugbetaling via de klassieke verzekering.

Veelgestelde vragen

• Kan mijn kind op school logopedie krijgen?

» Uw kind kan logopedie op school krijgen, indien de vraag uitgaat van de ouder en indien alle partijen (school, CLB,
    logopedist) hiermee akkoord gaan.
» Het best is hiervoor zelf toelating te vragen aan de school.

• Kan er iemand bij mij thuis komen?

» Bij voorkeur gaat een logopedische behandeling door in het kabinet van de logopedist.
» Als U echter in de onmogelijkheid bent U te verplaatsen, kan U dit bespreken met uw logopedist.
   De logopedist kan aan huis behandelen.

 

 

 

 

 

Onze andere teamleden
 Freya Uten

Freya Uten

Verpleegkundige/Diabeteseducator
 Leslie Herck

Leslie Herck

Kinderpsychologe
 Annelies Jossels

Annelies Jossels

Diƫtiste
 Griet Lucas

Griet Lucas

Psycholoog - Psychotherapeut
 Jean Willems

Jean Willems

Podotherapie