GDPR

U hebt wellicht al gehoord over de nieuwe Europese GDPR wet, die in voege is vanaf 25 mei 2018.

Als huisartsen delen we graag met u op welke manier wij omgaan met medische gegevens van patiënten.

Verwerkingsdoeleinden

De zorg voor de patiënt staat centraal in de patiënt-arts relatie. Medische gegevens die wij verwerken en opslaan, hebben dan ook het doeleinde om bij te dragen aan de zorg voor u als patiënt.
In dit kader worden enkel relevante medische gegevens bewaard. Mits uw geïnformeerde toestemming, aan de hand van het inlezen van uw identiteitskaart, kunnen uw gegevens worden gedeeld met de collega's zoals specialisten, paramedici, apotheker, ..., wanneer dit nodig is om u goede zorgen te kunnen bieden.

Grond van verwerking

Als huisarts zijn we verplicht van elke patiënt een elektronisch medisch dossier te bewaren en te beveiligen.
Dit laat ons toe om een overzicht te bewaren wanneer u op raadpleging komt of dringende medische hulp nodig heeft.

Ontvangers

Wanneer wij medische gegevens moeten verwerken, komen deze bij : 

- U, de patiënt, via mondeling overleg, telefoon of briefwisseling. Let wel, mails kunnen niet langer!
- Collega-artsen of paramedici, zo nodig
- Logistieke partners dewelke garantie bieden voor het respecteren van de GDPR (AML, Labo)

Periode van opslag

Wettelijk worden medische gegevens 30 jaar bijgehouden, op papier voor oude dossier, en elektronisch.

Rechten van de patiënt

- Recht van inzage
- Recht op verbetering
- Recht op wissing : die is niét van toepassing voor uw medisch dossier, volgens de opslagverplichting
- Recht om een klacht in te dienen