Globaal medisch dossier

Het GMD staat voor Globaal Medisch Dossier.

Dit is het medisch dossier dat uw huisarts over U bijhoudt. Het bevat uw administratieve en sociale gegevens, uw gezondheidsgeschiedenis, verslagen van specialisten en labo, gegevens over medicatie en vaccinatiestatus.
Op basis van dit dossier heeft uw huisarts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en gaat de kwaliteit van zorg verbeterd worden. Bij een verwijzing kunnen zo de meest recente gegevens uit uw dossier meegegeven worden in de verwijsbrief.

Voor het bijhouden en coördineren van uw GMD voorziet het RIZIV een vergoeding per kalenderjaar.

Dit bedrag wordt via derde betalersregeling door het ziekenfonds aan de arts betaald.

Indien uw GMD in orde is, geniet U van een vermindering van het remgeld voor elke raadpleging binnen ons netwerk.